Skip to main content

Khoahocdulieu.org là gì?

Một lợi thế của Khoa học Dữ liệu là khả năng ứng dụng vào mọi lĩnh vực. Từ đó, tổ chức Khoahocdulieu được thành lập với mục tiêu tập hợp các nhà Khoa học Dữ liệu, cùng các Chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau, cùng đóng góp giải pháp cho các vấn đề cộng đồng ở Việt Nam, như dịch bệnh, môi trường, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc (SDGs),...

Khoahocdulieu.org mang đến

Chúng tôi hướng đến công bố các kết quả nghiên cứu của một số dự án về cộng đồng Việt Nam ở mục "Dự Án" trên trang web khoahocdulieu.org và sẽ tổ chức các buổi hội thảo liên quan nếu có thể.

Đồng thời, chúng tôi muốn mang đến kiến thức về AI nói chung, Khoa Học Dữ Liệu nói riêng cho người Việt Nam, nên đã và đang xây dựng các khóa học hoàn toàn miễn phí, với mục đích mọi người đều có thể hiểu được về ngành này, nó thực chất là gì, và dùng để làm gì khi trong một thế giới mà ta thường nghe, đang đầy biến động và bùng nổ về dữ liệu.

Như đã nói ở trên, chúng tôi xây dựng các khóa học với mong muốn tiếp cận được mọi tầng lớp, đều có thể hiểu sơ qua về Khoa học dữ liệu, còn nếu muốn đi chuyên sâu hơn, chúng tôi xây dựng các khóa học từ nền tảng, thích hợp cho các bạn học sinh cấp 2, sau đó dần đi cao lên đến nhập môn, và trung bình.

Ngoài ra, Khoahocdulieu.org trong tương lai sẽ tổ chức các buổi hội thảo về Khoa học Dữ liệu và mối liên hệ của nó với các vấn đề cộng đồng, sự phát triển đất nước,... tại Sài Gòn, Quy Nhơn và Hà Nội.

Quá trình thành lập

Khoahocdulieu.org được thành lập vào ngày 31 tháng 8 năm 2021

Nhân lực


Nguyễn Nguyên Khang – Founder & Manager & Instructor

Blogger tại nguyenkhang.me

Innovation Software Engineer tại KBTG Viet Nam

Cựu sinh viên ngành Khoa Học Máy Tính tại Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

LinkedIn của Nguyên-Khang

Nguyễn Chiêu Bản – Instructor

Business Intelligence tại FPT Software

Cựu sinh viên ngành Khoa Học Máy Tính tại Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

Học viên cao học ngành Khoa Học Máy Tính tại Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

Kim Đình Lộc – Instructor

Cựu sinh viên ngành Khoa Học Máy Tính tại Đại Học Khoa Học Tự Nhiên


Văn hoá

Thực hành chánh niệm

Với mong muốn cùng tìm ra giải pháp cho các vấn đề của xã hội, chúng tôi mong muốn đầu tiên người học kết nối với tự thân mình, nhất là khi việc học tập được diễn ra thông qua trực tuyến.

Đầu mỗi khoá học, Khoahocdulieu.org khuyến khích người học thực hành chánh niệm với bài tập như quan sát hơi thở (breath mediation) hay rà soát cơ thể (body scan)