Skip to main content

Hướng dẫn

Creative Commons License
Trừ khi có quy định khác, mọi nội dung trên trang web đều được cấp phép theo giấy phépCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Cách để đạt hiệu quả tốt nhất từ các khóa học

Để đạt hiệu quả tốt nhất từ các khóa học tại Khoahocdulieu.org, bạn nên:

  1. Xem trước lộ trình khóa học (ở thanh điều hướng bên trái mỗi khoá học), bạn có thể dựa trên lộ trình này để tự tìm kiếm thêm nhiều thông tin liên quan.
  2. Đọc các tài liệu được gợi ý
  3. Làm đủ các bài tập
  4. Thảo luận với mọi người tại Discord, trang diễn đàn GitHub

Chúng tôi cũng công khai các bài học từ đầu, nếu bạn đã biết, hoặc chỉ muốn tìm một thông tin nhất định, có thể lướt qua các bài học không cần thiết.