Skip to main content

Liên Hệ

Các kênh thông tin của Dự án Khoahocdulieu.org:

Facebook: https://www.facebook.com/khoahocdulieu.org

Github: https://github.com/Khoa-Hoc-Du-Lieu

Youtube: https://www.youtube.com/@khoahocdulieu

Telegram: https://t.me/khoahocdulieu

Báo lỗi: https://github.com/Khoa-Hoc-Du-Lieu/docs/issues/new/choose

Mọi thông tin cần liên lạc, quý bạn có thể gửi mail cho chúng tôi vào hộp mail dưới đây, email thường được chúng tôi trả lời trong 1 ngày làm việc.

Email

contact@khoahocdulieu.org