Skip to main content

1.3. Giới thiệu Google Colab

Nhiều điều thú vị tại

Google Colab giúp bạn có thể lập trình ngay trên trình duyệt và lưu trữ online mà không cần cài đặt bất kỳ thứ gì trên máy. Colab còn cho phép bạn sử dụng GPUs miễn phí và dễ dàng chia sẻ với bạn bè, có thể tích hợp với GitHub (xem khóa học Version Control và GitHub)

Một file trên Colab, ta gọi là 1 file Notebook.

colab_cell
1 file Notebook có 2 thành phần chính: code cell và text cell. Ngoài ra còn có kết quả của code cell chạy được.
Khác với cách lập trình truyền thống là chạy nguyên cả file, đối với 1 file Notebook, ta có thể chạy riêng lẻ từng đoạn code một, và ngay lập tức in kết quả của đoạn code đó ra màn hình.
Đồng thời, ta còn có các text cell bên cạnh code cell, giúp file code không còn khô khan, mà được trình bày như một văn bản.
colab_cell

Ảnh trên chụp lại một file colab chạy trên tập dữ liệu Road Safety Data

Xuyên suốt các khóa học tại Khoahocdulieu.org, Google Colab sẽ được sử dụng để thực hành, chúng ta sẽ học thêm các mẹo và kỹ năng trong quá trình sử dụng, trước đó, hãy bắt đầu với một số thiết lập cơ bản cùng các kỹ năng sử dụng đơn giản cho Google Colab nhé.